REFERENCE

Izdvojene reference od 2016. do 2019. godine :

 • Izrada i ugradnja pješačke i zaštitne ograde Zračna luka Zadar
 • Izrada i ugradnja pješačke ograde i zaštite od buke Radnička cesta
 • Izrada i ugradnja pješačke i zaštitne ograde na dionici Zlatar Bistrica – Andraševec
 • Izrada i ugradnja odbojne ograde na dionici Zlatar Bistrica – Andraševec
 • Izrada i ugradnja pješačke i zaštitne ograde nadvožnjaka Vilka Novaka na državnoj cesti DC2 Varaždin
 • Izrada i ugradnja pješačke ograde na dionici državne ceste D-206 Hum na Sutli – Pregrada
 • Izrada i ugradnja privremene zaštitne ograde na vojnom dijelu Zračne luke Pula
 • Ugradnja prometne signalizacije i opreme brza cesta DC12 dionica Vrbovec 2 – Bjelovar
 • Izrada i ugradnja odbojne i žičane ograde autocesta Zagreb – Sisak poddionica Buševec – Lekenik
 • Ugradnja CP -nadstrešnice autocesta A3 Zagreb – Lipovac
 • Ugradnja prometne signalizacije i opreme čvor Lipovljani na autocesti A3 Zagreb – Lipovac
 • Ugradnja zaštitne ograde na službenim prolazima sjeverni i južni portal tunela Sv. Rok